Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Χορήγηση μετασχολικής άδειας νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων

  Κύριε Υπουργέ,
  Με τα παραπάνω σχετικά (α, δ, ε, στ επισυνάπτονται) έχουμε απευθυνθεί από το έτος 2010 κατ' επανάληψη στην Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με αίτημα την αλλαγή του χρόνου – τρόπου χορήγησης της 20ήμερης μετασχολικής άδειας στους αποφοιτήσαντες Δοκίμους (νεοεξερχόμενους) Αστυφύλακες, επικαλούμενοι τους σοβαρούς λόγους που καθιστούν τούτο αναγκαίο με στόχευση την αντιμετώπιση – επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

  Δυστυχώς όμως ρύθμιση για την αντιμετώπιση της κατάστασης ώστε το φαινόμενο που η λύση του ομολογείται ως λογική, δίκαιη και κυρίως αυτονόητη για να μην επαναληφθούν τα προβλήματα και κατά την φετινή αποφοίτηση των Δοκίμων, δεν υπήρξε, ούτε μας γνωστοποιήθηκε αν κάτι τέτοιο έχει δρομολογηθεί.
  Πέρυσι και πρόπερσι το όλο θέμα αντιμετωπίστηκε προσωρινά ύστερα από τις επίμονες προσπάθειές μας με προσωπικές παρεμβάσεις του εκάστοτε Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. με την χορήγηση επιπλέον τριών (3) ημερών αδείας μετά την άφιξή τους στις υπηρεσίες τοποθέτησής τους για διευκόλυνσή τους στην ανεύρεση μίσθωσης καταλύματος διαμονής.
  Κύριε Υπουργέ,
  Πέραν της ίδιας αντιμετώπισης που πρέπει να τύχουν και φέτος οι αποφοιτήσαντες Δόκιμοι (νεοεξερχόμενοι) Αστυφύλακες αναφορικά με την χορήγηση τουλάχιστον τριών (3) επιπλέον ημερών αδείας, αναμένουμε και την παρέμβασή σας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του όλου θέματος με την προώθηση άμεσα σχετικής προς τούτο ρύθμισης.
  Επιπρόσθετα από πλευράς της Ηγεσίας πρέπει να γίνει ειδική επισήμανση προς τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στις οποίες θα τοποθετηθούν οι νεοεξερχόμενοι, σχετικά με την χορήγηση της δικαιούμενης άδειας ως τούτο διαλαμβάνεται και στο επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 109 από 11/09/2012 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής.