Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών Ε.Α.Υ. Κυκλάδων


ΠΡΟΣ :  ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Κ

1.- Την 27η  Μαρτίου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του οικήματος της Δ.A Κυκλάδων, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων.
2.- Μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε και η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ένωσης κατά το Γ΄ δεκαήμερο του Απριλίου τ.ε.
3.- Για την Εφορευτική Επιτροπή εξελέγησαν οι κάτωθι:

Τακτικά Μέλη: α)  ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κων/νος, ως Πρόεδρος
                              β)  ΓΑΛΑΝΟΣ Θεόδωρος και
                              γ)  ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Κων/νος ,ως Μέλη.
Αναπληρωματικά Μέλη: α) ΓΚΡΙΚΟΓΛΟΥ Ιωάννης και
                                       β) ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δημήτριος
4.- Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ κατά την συνεδρίαση της 3ης  Απριλίου 2018, σε συνεννόηση με την Εφορευτική Επιτροπή, ως ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Εκπροσώπου Συμβουλίου Μεταθέσεων  ορίστηκε η  27 η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 08:00-15:00, ανάλογα με την προσέλευση.
5.- Ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ένωσης – σύμφωνα με το καταστατικό – ορίζεται η 16η Απριλίου 2018 και ώρα 24.00.
6.- Οι εκλογές, για μεν τα μέλη των Υπηρεσιών της έδρας θα διεξαχθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον α΄ όροφο του οικήματος της Δ.Α Κυκλάδων, για δε τα μέλη των λοιπών Υπηρεσιών στα κατά τόπους αστυνομικά καταστήματα τρείς ή τέσσερις ημέρες πριν ,σύμφωνα με το καταστατικό.
7.- Σας αποστέλλουμε και το σχετικό έντυπο αιτήσεως υποψηφιότητας επισημαίνοντας ότι υποψήφιος για την Ελεγκτική Επιτροπή(Ε.Ε) δεν δύναται να θέσει υποψηφιότητα και για το Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ)
8.- Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται  αποκλειστικά  στο  FAX  της Ένωσης στον αριθμό 22810-87154.
9.- Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι-ες και ιδιαίτερα οι κ.κ. Διοικητές και οι Γραμματείς των Υπηρεσιών να συνδράμουν για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.