Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Τακτική Γενική Συνέλευση        1. Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Κυκλάδων κατά την συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ άλλων αποφάσισε και την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης -σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού - με θέματα:
α) Διοικητικός Απολογισμός-Έγκριση
β) Απολογισμός, Ισολογισμός, Προϋπολογισμός- Έγκριση
γ) Εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής, που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων της Ε.Α.Υ.Κ
        2.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο οίκημα της Δ.Α Κυκλάδων.
        3.  Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συνέρχεται η δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, ήτοι την 27η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄,  στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα.

        4.  Τα έξοδα των μετακινουμένων μελών από Υπηρεσίες εκτός Σύρου θα καλυφθούν από την Ένωση. Οι κ.κ. συνάδελφοι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν έγκαιρα τον Γεν. Γραμματέα, για την εξεύρεση καταλύματος.
        5.  Οι κ. Διοικητές των Υπηρεσιών παρακαλούνται για κάθε δυνατή διευκόλυνση στα μέλη της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 2265/94.
        6.  Τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών, καθώς και οι Γραμματείς των Υπηρεσιών, παρακαλούνται για την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων, προς ενημέρωση των μελών της Ένωσης.