Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

«Εξυπηρέτηση προσώπων για λόγους δημόσιου συμφέροντος με έκπτωση στους εκάστοτε ισχύοντες ναύλους σε όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία»Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, κατά την επίσκεψής σας, στη Σύρο, θα θέλαμε να σας θέσουμε και γραπτώς υπόψη ένα μείζον ζήτημα, που απασχολεί τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην νησιωτική χώρα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, που υπηρετούν στα νησιά των Κυκλάδων, κατάγονται από την ηπειρωτική χώρα και όταν λαμβάνουν τις άδειές τους έχουν ως επί το πλείστον προορισμό τους, τον τόπο καταγωγής τους. Η μετακίνηση τους από τα περισσότερα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα γίνεται αποκλειστικά με τα ακτοπλοϊκά μέσα συγκοινωνίας.

Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια οι αστυνομικοί έχουμε υποστεί σημαντικές μειώσεις στους μισθούς μας, γεγονός που σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής στην νησιωτική χώρα, και δη όπως αυτό μεταβλήθηκε με την τελευταία κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. και την  εξομοίωσή τους με την υπόλοιπη χώρα, δημιουργούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Ενδεικτικά σας  γνωρίζουμε ότι για να μετακινηθεί μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο από κάποιο νησί των Κυκλάδων ως το λιμάνι του Πειραιά,
μετ’ επιστροφή, χρειάζεται κατά μέσο όρο, περίπου, το ποσό των 450 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3324/1/15/03 από 03-04-2003 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου(ΦΕΚ Β-438/11-04-2003), καθορίστηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνηση τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτως τρόπου δρομολογήσεως. Μεταξύ των κατηγοριών αναφέρονται και «...οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, οπλίτες των ένοπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εν ενεργεία ταξιδεύοντας ιδιωτικώς με τα ακτοπλοϊκά Ε/Γ πλοία όλων των γραμμών με έκπτωση 50% με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας». Για τις μετακινήσεις των προσώπων αυτής της κατηγορίας η δαπάνη βαρύνει τους οικείους φορείς μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.3324.1/01/13 από 15/07/2013 Απόφαση κ. Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, η οποία  κατάργησε πλήρως την έκπτωση στους αστυνομικούς, κ.α.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη, η από μέρους σας παρέμβαση, προκειμένου εκδοθεί νέα Κ.Υ.Α που θα διασφαλίζει τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις των συναδέλφων που υπηρετούν στην νησιωτική χώρα, με έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων κατά 50%, τόσο για τους ιδίους όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγο- τέκνα) κατά ανώτατο όριο δυο φορές το χρόνο [δηλαδή όταν λαμβάνουν την Κανονική και την Βραχεία άδεια, αρθ. 1 και 17 του Π.Δ 27/1986 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) οι αστυνομικοί δικαιούνται δύο (2)  βασικές άδειες: α) Κανονική και β) Βραχεία και εφοδιάζονται από την υπηρεσία τους, κάθε φορά, με Φύλλο Αδείας, το οποίο αναγράφει τον τόπο διάνυσης και το χρόνο αναχώρησης και άφιξη].

Προτείνεται δε, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια για την λήψη της   έκπτωσης, να επιδεικνύεται το Φύλλο Αδείας από τον δικαιούχο αστυνομικό και όσον αφορά στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγος - τέκνα) τα Βιβλιάρια Υγείας ή οιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο θεωρηθεί επαρκές για την πιστοποίηση της συγγενικής σχέσης.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Θεωρούμε δεδομένο ότι θα επιδείξετε προσωπικό ενδιαφέρον, όπως έχετε κάνει και στο παρελθόν, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μας ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς των αστυνομικών που υπηρετούν στη νησιωτική Ελλάδα.