Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΗ Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της, στον Πρόεδρο του Σωματείου Εδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής κ. ΝΤΟΥΜΑ Βασίλειο, αναφορικά με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του με αφορμή δηλώσεις του στα Μ.Μ.Ε.,στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου.
Τέτοιου είδους πρακτικές μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους.
Οι προσπάθειες φίμωσης και εκφοβισμού του συνδικαλιστικού κινήματος δεν θα περάσουν.