Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Το επίσημο σχέδιο Π.Δ για την Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.


Συνάδελφοι σας επισυνάπτουμε ,για την ενημέρωση σας ,το επίσημο σχέδιο Π.Δ το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσης του με το οποίο επέρχονται μεταβολές στην οργανωτική δομή των
Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ