Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6502/24/99 από 19-5-2016 Διαταγή του κ.Υπαρχηγού, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες μας από την 21-6-2016 αντί του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, που προέβλεπε παλαιότερη Διαταγή.