Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ποιες είναι οι κρατήσεις σε περίπτωση μισθολογικής ή βαθμολογικής προαγωγής

Ένα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας, είναι δυστυχώς το γεγονός ότι προβλέποντα κρατήσεις για όλους μας για τα ασφαλιστικά Ταμεία (κρατούνται 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) σε περίπτωση μισθολογικής προαγωγής ή βαθμολογικής και συγκεκριμένα σε οποιαδήποτε προαγωγής ισχύουν τα εξής:
1) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ:
Α) Για τους μετόχους της Πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής προβλέπονται πέντε (5) κρατήσεις της μισθολογικής διαφοράς του Βασικού Μισθού μεταξύ του κατεχόμενου και του νέου, μισθολογικού βαθμού που είναι 3 υπέρ για Μ.Τ.Σ., 1 για Τ.Π.ΑΣ. και 1 για Τ.Ε.Α.Ε.Χ.
Β) Για τους μετόχους της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων προβλέπονται 2 κρατήσεις, που είναι 1 για Τ.Π.Υ.Α.Π. και 1 για Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.
2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ:
– Για τους βαθμολογικά προαγόμενους μετόχους της Πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής προβλέπονται 3 κρατήσεις μεταξύ του Βασικού Βαθμού του Βαθμού που πραγματικά έφερε ο καθένας μας με το Βασικό Μισθό του νέου Βαθμού που φέρει, έπειτα από την προαγωγή του, που είναι 3 διαφορές υπέρ για Μ.Τ.Σ., ενώ για τους μετόχους της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων, σε περίπτωση βαθμολογικής προαγωγής, δεν κρατείται απολύτως κανένα ποσό.
 skaythess.gr