Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Καταβολή δεδουλευμένων νυχτερινών και πενθημέρων

                                           Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 500/12/15γ
Προς:
Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 500/12/15α από 11-11-2015 έγγραφό μας προς τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής / Α.Ε.Α.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και της από 13-11-2015 συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία του Προεδρείου μας με τον Διευθυντή του Γραφείου σας, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε σε τι στάδιο βρίσκεται η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά στα δεδουλευμένα «νυχτερινά» των αστυνομικών υπαλλήλων, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν τα ως άνω δεδουλευμένα «νυχτερινά» και το εναπομείναν δεδουλευμένο πενθήμερο μηνός Οκτωβρίου των συναδέλφων μας, θα καταβληθεί με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2016, ήτοι την 25-12-2015.
Παράλληλα και εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Δ/νσεις Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας & Ενιαία Αρχή Πληρωμών), σας προτείνουμε η καταβολή, τόσο των δεδουλευμένων «νυχτερινών» όσο και του αντίστοιχου εναπομείναντος πενθημέρου, να λάβει χώρα πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να καλυφθούν έγκαιρα οι αυξημένες οικογενειακές και φορολογικές ανάγκες των συναδέλφων μας.