Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Επιβράβευση τέκνων μελών της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις του εκπαιδευτικού έτους 2015 και πέτυχαν την εισαγωγής τους σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι