Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Άμεση ανάγκη για βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων


Προς: Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. ΠΑΝΟΥΣΗ
  Κύριε Υπουργέ,
  Ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολεί το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αξιοκρατικής εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μεταθέσεων. Κατόπιν προτάσεων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων που επεξεργάστηκε σχετική επιτροπή της Ομοσπονδίας μας και αποφάσεων του Συνεδρίου μας, δημοσιοποιήσαμε κατ' επανάληψη προς κάθε αρμόδιο, συγκεκριμένες θέσεις για τη βελτίωση του Κανονισμού αυτού, αναμένοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, που να διασφαλίζουν το αναφαίρετο αυτό δικαίωμα των Αστυνομικών.

  Με το υπ'αριθ. 04/2015 από 27-03-2015 επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, καταγγέλλει την αλματώδη αύξηση των περιπτώσεων μετάθεσης συναδέλφων που κάνουν κατάχρηση υφισταμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων, καλύπτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν εξ΄ολοκλήρου τον ούτως ή άλλως πολύ μικρό αριθμό των καθοριζόμενων προς πλήρωση θέσεων πανελλαδικά.
  Κύριε Υπουργέ,
  Παρακαλούμε να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν το έγγραφο της Ένωσης, με τις διατυπωθείσες σε αυτό προτάσεις. Επισημαίνουμε δε, ότι αίτημα της Ομοσπονδίας μας είναι η άμεση σύσταση υπηρεσιακής επιτροπής με τη συμμετοχή μας, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για τη βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων, θέμα το οποίο αγγίζει μία ευαίσθητη χορδή χιλιάδων συναδέλφων.
  Τέλος, επειδή γίναμε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων, κατόπιν του υπ΄αριθ. 800/8/6γ από 31-03-2015 εγγράφου μας προς εσάς, που αφορούσε την ενδεχόμενη κατάργηση του καταστήματος κράτησης τύπου Γ' Δομοκού και το τι μέλλει γενέσθαι με την εκεί αποσπασμένη δύναμη, προς άρση κάθε παρεξήγησης, διευκρινίζουμε ότι ο αριθμός των θέσεων που καλύπτουν τις ανάγκες φρούρησης των φυλακών, πρέπει να αποτελέσει τον αριθμό ενίσχυσης πλέον της Δ/νσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, με τη διαδικασία του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων μέσω της λίστας των μορίων, γιατί αυτό επιβάλλει η διαφάνεια και το κοινό περί δικαίου αίσθημα.