Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Επιβράβευση τέκνων μελών της Ε.Α.Υ. ΚυκλάδωνΠαρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Κυκλάδων, των οποίων τα τέκνα έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις του εκπαιδευτικού έτους 2014 και πέτυχαν την εισαγωγής τους  σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., όπως ενημερώσουν την Ε.Α.Υ. Κυκλάδων μέχρι την 15-11-2014 με τηλεομοιοτυπικό (fax) σήμα (2281087154) ή email (eaykykladon@gmail.com), αποστέλλοντας συνημμένα  βεβαίωση πρόσβασης ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) της σχολής εισαγωγής  καθώς και αριθμό λογαριασμού τραπέζης στο οποίο δικαιούχος να εμφαίνεται το τέκνο, προκειμένου να προβούμε στην ηθική - οικονομική επιβράβευση αυτών.