Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Προτάσεις μελών Ε.Α.Υ.Κ για το σχέδιο Π.Δ με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργιά Αστυνομικής Ακαδημίας» Ερμούπολη :02-07-2014
   Αριθ. Πρωτ:549/7/14

ΠΡΟΣ :
Άπαντα μέλη Ενώσεώς μας

 Με το υπ. αριθμ. 314/2/32 από 02-07-2014 έγγραφοτης  Π.Ο.ΑΣ.Υ. ζητήθηκε από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να κατατεθούν προτάσεις-θέσεις-απόψεις για το προαναφερόμενο Π.Δ(επισυναπτόμενο σε μορφή pdf), προκειμένου να μπορέσει η Ομοσπονδία μας να υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στο Υ.Δ.Τ & Πρ.τ.Π.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε τα μέλη μας όπως αποστείλουν στο fax (22810 87154) ή στο email (eaykykladon@gmail.com) της Ένωσης, μέχρι την 12.00 ώρα της 14-07-2014, ουσιαστικές προτάσεις-θέσεις-απόψεις σχετικά με το μείζον αυτό ζήτημα.