Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Βελτίωση κώδικα μεταθέσεων - αντιμετώπιση αδικιών

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 301/3/10δ
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
          2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
  Κύριε Αρχηγέ,
  Με το υπ' αριθ. 301/1/19 από 08/07/2014 έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου καταγγέλλει τον πολυετή εγκλωβισμό των αιτουμένων μετάθεση συναδέλφων μακράν του τόπου συμφερόντων τους λόγω της προκήρυξης προς πλήρωση κατ' έτος ελαχίστου αριθμού θέσεων, την κάλυψη πολλών από αυτών από πλειάδα περιπτώσεων εκτός αντικειμενικών κριτηρίων που τείνουν ύποπτα αυξανόμενες και την κατάπτωση σε αφάνεια των κενών οργανικών θέσεων από το ήδη ομογενοποιημένο προσωπικό.

  Κύριε Αρχηγέ,
  Παρακαλούμε όπως τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου ληφθούν σοβαρά υπόψη σας για την άμεση αντιμετώπιση των παρατιθέμενων προβλημάτων, καθώς η βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων για να «κλείσουν τα παράθυρα» και να εξαλειφθούν κάθε είδους αδικίες είναι βασικό αιτούμενο του συνδικαλιστικού μας κινήματος.