Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4249 – 24/03/2014 (ΦΕΚ 73) για την «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», το όποιο μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ