Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Αγωγές των μελών της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων για τη διεκδίκηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης - Εξουσιοδοτήσεις των εναγόντων.Ερμούπολη : 06-12-2013
Αριθ. Πρωτ. : 353/12/13

   Κύριοι-ες συνάδελφοι, τον Ιανουάριο του 2014 συζητούνται οι αγωγές των μελών της Ε.Α.Υ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ για τη διεκδίκηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης για το χρονικό διάστημα 01.01.2004 μέχρι 31.12.2007.
Προκειμένου να συζητηθούν οι αγωγές χωρίς καμία επιβάρυνση  πρέπει να αποστείλουμε πρόσφατες εξουσιοδοτήσεις των εναγόντων που ενδιαφέρονται.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το έγγραφο της εξουσιοδότησης(pol : 57101/13/1894003 από 06/12/2013) που πρέπει να συμπληρωθεί, για τη δικάσιμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7, 8 και 16 Ιανουαρίου 2014.

Οι εξουσιοδοτήσεις που θα συμπληρώσουν οι ενάγοντες (αφήστε κενή την ημερομηνία της δικασίμου & το όνομα δικηγόρου ) αφού θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής, πρέπει να αποσταλούν (ομαδικά ανά αγωγή και όχι ατομικά), για να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το αργότερο έως το τέλος του χρόνου, ήτοι έως την 23.12.2013, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη νομιμοποίηση για να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς πρόβλημα. Εξυπακούεται ότι όσοι από τους ενάγοντες δεν επιθυμούν να συνεχίσουν ή δεν ανευρίσκονται, δεν θα συζητηθεί για αυτούς η υπόθεση χωρίς καμία κύρωση, οικονομική επιβάρυνση ή συνέπεια.
Παρακαλούμε τις Τοπικές Επιτροπές των υπηρεσιών για την αποστολή των εξουσιοδοτήσεων στην Ε.Α.Υ.Κ (Πλ.Ρεθυμνη -Ερμ/λη Σύρου Τ.Κ 84100) ανά αγωγή και ή δυνατόν ανά αύξοντα αριθμό σε κάθε αγωγή, μέχρι την  18-12-2013.
Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί στους συναδέλφους που έχουν μετατεθεί  εκτός υπηρεσιών Α.Δ Κυκλάδων και σε όσους έχουν αποστρατευτεί.
Για οποιανδήποτε διευκρίνηση να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων .
ΓΙΑ   ΤΟ   Δ.Σ.
Ο

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ