Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΟΧΙ στην καταστρατήγηση διατάξεων για τις αποσπάσεις - Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΠΟΑΣΥ

Η Α.Δ. Θεσπρωτίας και η Α.Δ. Ιωαννίνων σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες υπ' αριθ. 301/1/6α από 27-09-2013 και 42/2013 από 28-09-2013 καταγγελίες των Ε.Α.Υ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων αντίστοιχα, διέταξαν αποσπάσεις, για ενίσχυση Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αστυνομικών για τους οποίους δεν παρήλθε έτος από την λήξη της προηγούμενης απόσπασής τους. Την απόφαση – διαταγή τους στήριξαν στην υπ' αριθ. 6001/1/66α από 23-07-2013 απάντηση του Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π./Τμήμα 2ο /Γρ. 1ο σε σχετική αναφορά της Α.Δ. Ιωαννίνων.


Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η απάντηση αυτή του Α.Ε.Α. και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρει ότι ο καθορισμός του έτους από το οποίο δύναται να αποσπαστεί ο Αστυνομικός «προσδιορίζεται από την ημέρα που πρόκειται να αποσπαστεί» ερμηνεύτηκε από την Α.Δ. Ιωαννίνων και Α.Δ. Θεσπρωτίας ότι είναι δυνατόν να διατάξουν απόσπαση χωρίς να λάβουν υπόψη τους, το διάστημα που παρήλθε από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Η φράση «πρόκειται να αποσπαστεί» δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το διάστημα που παρήλθε από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης διότι «πρόκειται να αποσπαστεί» μόνο αυτός ο Αστυνομικός που πληρεί αυτή την προϋπόθεση και όχι άλλος που δεν την πληρεί, και με αυτή την προϋπόθεση πρέπει να είναι σύμφωνη και η βούληση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που διατάσσει την απόσπαση.

Έτσι μεταξύ άλλων περιπτώσεων, χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο Υπαρχ/κας ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος του Β΄ Τ.Σ.Φ. Δελβινακίου αποσπάστηκε από 02-08-2012 έως 03-10-2012 (δυο μήνες) και από 01-02-2013 έως 04-03-2013 (ένας μήνας) συμπληρώνοντας τους τρεις μήνες. Εκ νέου απόσπαση παρά τη βούλησή του και σύμφωνα με τον Κώδικα Μεταθέσεων – Αποσπάσεων μπορούσε να διαταχθεί την 05-03-2014 και όχι αρχές Οκτωβρίου 2013 που διατάχθηκε να αποσπαστεί.

Επί των προαναφερομένων, επισυνάπτεται η από 03-10-2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας δικηγόρου κ. Χαράλαμπου ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ.

Στρατηγέ,

Παρακαλούμε για την αποκατάσταση της νομιμότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γνωρίζοντάς μας σχετικά.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Προς Τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α.
Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΝΙΤΣΑ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
4) Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου
5) Αστυνομικές Διευθύνσεις Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων
6) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΔΩ