Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

[Ε.Α.Υ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ]Εξυπηρέτηση προσώπων για λόγους δημοσίου συμφέροντος με έκπτωση στους εκάστοτε ισχύοντες ναύλους σε όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία.ΠΡΟΣ :
Π.Ο.ΑΣ.Υ                                                    

                                                                                
ΚΟΙΝ. :
Μέλη Ε.Α.Υ. ΚυκλάδωνΕρμούπολη 17/07/2013 
 Αριθ.Πρωτ. 226/7/13
ΣΧΕΤ:             α) Υπ’ αριθμ. 3324.1/01/13 από 15/07/2013 απόφαση κ. Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου


Με αφορμή την (α) σχετική Απόφαση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, η οποία  καταργεί  την υπ’ αριθμ. 3324/1/15/03 από 03-04-2003 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β-438), με την οποία οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας είχαν μερική έκπτωση όταν ταξίδευαν με πλοία [την οποία βέβαια οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν εφάρμοζαν], και προκλητικά εξαιρεί τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, παρακαλούμε όπως η Ομοσπονδία μας, προβεί εκ νέου σε ενέργειες, προς τον κ. Υπουργό, ώστε οι αστυνομικοί που υπηρετούν στη νησιωτική Ελλάδα να τύχουν εκπτώσεως ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο έργο τους αλλά και βοηθείας στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε.