Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Εκκαθαριστικές βεβαιώσεις οικονομικού έτους 2012

Κύριε Αρχηγέ,
  Ως γνωστόν με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ-222/Α/12-11-2012) επεβλήθησαν μειώσεις στις μηνιαίες μας αποδοχές αναδρομικά από την 01-08-2012, τα δε ποσά που προέκυπταν από την μείωση των αποδοχών μας και αντιστοιχούσαν στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα παρακρατούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/83408/0022/2012 Απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με αρχή την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2013
και χωρίς να υπερβαίνει η παρακράτηση την μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
  Κατά την παραλαβή πρόσφατα όμως, των εκκαθαριστικών βεβαιώσεων του οικονομικού έτους του 2012, που εκδόθηκαν από την Διαχείριση Χρηματικού διαπιστώθηκε ότι στο φορολογητέο ποσό έχει αποτυπωθεί το συνολικό ποσό των μηνιαίων αποδοχών μας, συμπεριλαμβανόμενου και του ποσού που αντιστοιχεί στην μείωση των αποδοχών μας λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4093/2012 παρότι το ποσό αυτό ανάγεται στο οικονομικό έτος 2012 και θα έπρεπε να έχει αφαιρεθεί από το σύνολο του εισοδήματος μας που θα δηλώσουμε κατά την υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης.
  Επειδή, κύριε Αρχηγέ, δεν είναι δυνατό να προσθαφαιρεθεί κανενός είδους εισόδημα προηγούμενου οικονομικού έτους στις δηλώσεις του επομένου έτους παρά μόνο δύναται να υποβληθεί συμπληρωματική φορολογική δήλωση και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία αυτή των συναδέλφων μας, θεωρούμε αναγκαίο τουλάχιστον για όσους εξ΄αυτών έχει ολοκληρωθεί η παρακράτηση των ποσών που προέκυψαν από την μείωση των αποδοχών μας ή θα ολοκληρωθεί έως και την μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου, μήνας κατά τον οποίο θα κατατεθούν και οι φορολογικές μας δηλώσεις, η Διαχείριση Χρηματικού να επανεκδώσει τις σχετικές βεβαιώσεις από τις οποίες θα έχει αφαιρεθεί το προαναφερόμενο ποσό, προκειμένου στις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις να αποτυπωθεί το πραγματικό ποσό που αντιστοιχεί στα εισοδήματα του προηγουμένου έτους (2012).

Αθήνα, 14 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.: 502/3/4α
Προς: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν. : 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
               κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
           2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
               κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
           3) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής /Α.Ε.Α.
               Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
           4) Διευθυντή Διαχείρισης Χρηματικού Α.Ε.Α.
               Ταξίαρχο κ. Ελευθέριο ΓΥΠΑΡΑΚΗ
           5) Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος Τμήμα Α΄,
               Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών
           6) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις