Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Ψήφισμα καταπέλτης της EUROCOP κατά της πολιτικής της Ελληνικής Κυβέρνησης

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών Ενώσεων (EUROCOP) κατά τις εργασίες του Εαρινού Συνεδρίου της που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 4 και 5 Μάρτη 2013, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα στο οποίο καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την Ελληνική Κυβέρνηση για την πολιτική των πειθαρχικών διώξεων κατά Ελλήνων Αστυνομικών Συνδικαλιστών για τη δράση τους και την
εισαγωγή αντεργατικής νομοθεσίας στη λειτουργία των Συνδικάτων.
Επίσης θεωρεί τις ενέργειες αυτές ως κατάχρηση της κρατικής εξουσίας και απαιτεί η αντιδημοκρατική συμπεριφορά τους να καταδικάζεται δημοσίως ως απαράδεκτη από τις άλλες Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ:
Resolution for Congress
Having been advised at this Congress (5th March) of the threat by the Greek Government to our colleagues in the Hellenic police union, the European Confederation of Police Unions (EuroCOP) offers its unconditional support to that union in resisting the blatant and unjustifiable attack by the Greek Government on the rights of a police union to resist, democratically and legally, the imposition of austerity measures which are so severe as to undermine the quality of the police service to the
Greek citizens.
EuroCOP further notes an increasing trend among other national Governments as evidenced by similar behaviour in countries such as Hungary, Portugal and Turkey to seek to stifle legitimate opposition to national government policies by directly restricting the activities of police unions through disciplinary measures on union leaders and anti-labour legislation.
EuroCOP regards such actions as an abuse of State power by these Governments and demands that their anti-democratic behaviour should be publicly condemned as unacceptable by other European Governments and by the European Commission itself.

" Έχοντας ενημερωθεί σε αυτό το συνέδριο (της 5ης Μαρτίου) για την απειλή της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά των Ελλήνων συναδέλφων του Ελληνικού συνδικάτου της Αστυνομίας, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Αστυνομικών Ενώσεων (EuroCop) παρέχει την άνευ όρων στήριξή της στην αντίσταση της ΠΟΑΣΥ κατά της κραυγαλέας και αδικαιολόγητης επίθεσης της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά των δικαιωμάτων μιας συνδικαλιστικής ένωσης να αντιστέκεται, δημοκρατικά και νόμιμα, ενάντια στην επιβολή των μέτρων λιτότητας που είναι τόσο σφοδρά ώστε να υπονομεύουν την ποιότητα των αστυνομικών υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες.

Η EuroCop διαπιστώνει περαιτέρω μια αυξανόμενη τάση ανάμεσα σε άλλες εθνικές κυβερνήσεις, όπως αποδεικνύεται από παρόμοιες συμπεριφορές σε χώρες όπως η Ουγγαρία, Πορτογαλία και Τουρκία, να επιδιώκεται να καταπνιγεί η νόμιμη αντίδραση σε εθνικές κυβερνητικές πολιτικές περιορίζοντας άμεσα τις δράσεις των αστυνομικών ενώσεων μέσω πειθαρχικών μέτρων στους επικεφαλής των συνδικάτων και εισαγωγής αντεργατικής νομοθεσίας.

Η EuroCop θεωρεί τέτοιες ενέργειες των Κυβερνήσεων ως κατάχρηση της κρατικής εξουσίας και απαιτεί η αντιδημοκρατική συμπεριφορά τους να καταδικάζεται δημοσίως ως απαράδεκτη από τις άλλες Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή."

 http://www.policenet.gr