Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Τακτικές μεταθέσεις 2013

Με εντολή της Ομοσπονδίας ο εκπρόσωπος αυτής δεν συνυπέγραψε το σχετικό πρακτικό και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων καταθέτοντας το κάτωθι: