Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Ενίσχυση με Αστυνομικό δυναμικό με τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2013


Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή την ανακοίνωση του αριθμητικού πινάκα με τις θέσεις που θα καλυφθούν ανά βαθμό και ανά Διεύθυνση με τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2013 όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/2003, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων επανέρχεται για μία ακόμη φορά στο θέμα της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού. Θέμα για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, αποστέλλοντας σας δύο έγγραφά μας (377/12 από 12.09.2012 & 402/12 από28.09.2012), με τα οποία ζητούσαμε την ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό κατά τις έκτακτες μεταθέσεις 2012  αλλά δεν τύχαμε της αναμενόμενης ανταπόκρισης .
Συγκεκριμένα, οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν πλέον τις εκατό (100), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30 % επί  του συνόλου της οργανικής δύναμης, ενώ με βάση την ονομαστική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά υπηρεσία, βαθμό (Ανθ/μων, Αρχ/κων, Υπαρχ/κων, Αστ/κων), μητρώο, του έτους 2012, το Αστυνομικό προσωπικό που αιτήθηκε να μετατεθεί στην Διεύθυνσή μας αλλά δεν τα κατάφερε εξαιτίας του μικρού αριθμού των προκυρηχθέντων θέσεων υπερβαίνει τον αριθμό των ογδόντα (80).
Από τη μία κατανοούμε τα σοβαρότατα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Αττική, από την άλλη όμως και στην Διεύθυνσή μας τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε είναι οξύτατα. Μείζον και σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, που ήδη υφίσταται και θα αυξηθεί με την επικείμενη αποχώρηση ένεκα συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού αστυνομικών, εξαιτίας της επικείμενης μείωσης του εφάπαξ βοηθήματος κατά το ήμισυ. Επιπλέον, η εδαφική ιδιομορφία (νησιωτικό σύμπλεγμα), επιτείνει την κατάσταση αυτή.
 Το δικαίωμα της ασφάλειας του κάθε πολίτη είναι αναφαίρετο και ιερό και δεν μπορεί κανείς και με κανένα πρόσχημα να το υποβαθμίζει.
Σας καλούμε να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή στο μείζον αυτό πρόβλημα και να προβείτε από την πλευρά σας στη διευθέτησή του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ             ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                   ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΚΟΙΝ:
1.    Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2.    Τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. ΒΡΟΥΤΣΗ Ιωάννη
3.    Βουλευτές Κυκλάδων
4.    Π.Ο.ΑΣ.Υ
5.    Γ.Α.Δ.Π.Ν. Αιγαίου
6.    Α.Δ. Κυκλάδων
7.    Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
8.    Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων
9.    Άπαντα μέλη ενώσεώς μας