Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Παράταση βραχείας άδειας έτους 2012 με δικαίωμα έναρξης μέχρι και 28-02-2013

   Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 302/2/27α

Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
  Συνάδελφοι,
  Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθ. 6005/1/112-ε από 09/01/2013 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π., που αφορά τη δυνατότητα λήψης δικαιούμενης βραχείας άδειας έτους 2012, με έναρξη μέχρι και 28/2/2013, προς ενημέρωση των μελών σας.