Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Συντριπτικά μέτρα... Δοκιμαζόμενοι αλλά μη καμπτόμενοι


Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 500/1/19γ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κοιν: Αστυνομικές Υπηρεσίες

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
  Από την απλή ανάγνωση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής στο οποίο παρουσιάζονται τα μέτρα για την περίοδο 2013 -2016 προκύπτει:
  •   ότι εκτός από την ετήσια μεσοσταθμική συρρίκνωση του ετήσιου εισοδήματος μας από την 1.8.2012 ,που ξεπερνά πλέον το 14 % με τον μετριοπαθέστερο υπολογισμό, με την μείωση των βασικών μισθών ,των επιδομάτων , της ωριαίας νυκτερινής αποζημίωσης (από 2,93 € στα 2,60€) , την κατάργηση των δώρων (από 1.1.2013) , την κατάργηση της οικογενειακής παροχής, προβλέπεται η περαιτέρω μείωση κατά 130 εκατ. € εντός του 2013 του μισθολογικού κόστους ενώ για το 2014 με την εφαρμογή «νέου μισθολογίου» στις ένοπλες δυνάμεις επιπλέον 88 εκατ. € και άρση της αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων.
  •   το «πάγωμα» των προσλήψεων στην Ελληνική Αστυνομία (μηδέν κονδύλιο το 2013) και ελάχιστες προσλήψεις από το 2014 έως το 2016 (2 εκατ. για 2014 και 2015 και 4 εκατ. για το 2016)
  •   την μείωση του ανώτατου ορίου δαπανών στο Υπουργείο μας από τα 2,003 δις. του 2012 στα 1.839 δις. το 2013 και στα 1.755 δις. το 2014.
  •  εκτός την κλιμακωτή μείωση των συντάξεων από το πρώτο ευρώ, από την 1.1.2013 από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή στο άθροισμα των ακαθάριστων της κυρίας σύνταξης και κάθε είδους μερισμάτων και προσαυξήσεων, επιπλέον 162 εκατ. € το 2014 λόγω των περικοπών των ειδικών μισθολογίων
  •   την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων για όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ κατά 45,49% στο Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων , κατά 1,94% στο Ταμείο Πρόνοιας Αστυνομικών , μειώσεις που θα αυξηθούν επιπλέον κατά μ.ο. 10% , λόγω της μείωσης των βασικών μισθών αλλά και την περαιτέρω συρρίκνωση των μερισμάτων λόγω της μείωσης των βασικών μισθών. Επιπρόσθετα επιπλέον μείωση κατά 41,52% στο εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
  • τον καθορισμό «νέας τεχνικής βάσης» για τις εφάπαξ παροχές των φορέων που θα εκδοθεί μέχρι την 31.12.2012 από τον Υπουργό Εργασίας και θα χορηγεί τις παροχές από την 1.1.2014 σύμφωνα με την νέα αυτή βάση.
  Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
  Προς τούτο καλείστε αύριο Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 να ευρίσκεστε στα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας, ένστολοι, οι Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε σε δυναμικές μορφές διαμαρτυρίας στέλνοντας για άλλη μια φορά ένα βροντερό:
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.