Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Μη απολύμανση κρατητηρίων Α.Τ. Ερμούπολης

Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 100/3/33α
Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.:1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
             Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
         2) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων

Θέμα: «Μη απολύμανση κρατητηρίων Α.Τ. Ερμούπολης»
  Κύριε Υπουργέ,
  Με το υπ' αριθ. 358/12 από 04-09-2012 επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων θέτει το μείζον πρόβλημα της κτιριακής ακαταλληλότητας και της μη επαρκούς - στοιχειώδους τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 45/2008) στα κρατητήρια του Α.Τ. Ερμούπολης, με ορατό τον κίνδυνο αποδράσεων και πλείστων άλλων προβλημάτων που αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω έγγραφο της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων.

  Κύριε Υπουργέ,
  Η παρέμβασή σας για την αναστροφή αυτής της πανθομολογούμενα άσχημης κατάστασης, αναφορικά με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς μας χώρους και ιδιαίτερα στα κρατητήρια, για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων, είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Με την αμεσότητα των απαραίτητων ενεργειών, πρωτοβουλιών σας ευελπιστούμε να δρομολογηθούν λύσεις.
  Επιπρόσθετα παρακαλούμε όπως από το Α.Ε.Α. δοθούν εντολές οδηγίες στην Α.Δ. Κυκλάδων για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων.
  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων παρακαλείται για την παρακολούθηση της εξέλιξης του όλου ζητήματος απευθυνόμενη εφόσον συντρέχει λόγος και στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου, ενημερώνοντάς μας σχετικά.
http://www.poasy.gr