ΌΡΓΑΝΑ Ε.Α.Υ.Κ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος
22810-96152
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Στυλιανός
22850-22100
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ιωάννης
22810-96155
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος
22830-22100
ΤΑΜΙΑΣ
ΞΕΝΕΛΛΗΣ Μιχαήλ
22810-96116
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος
22810-96117
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜ.
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος
22860-22649
ΜΕΛΟΣ
ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ Γεώργιος
22810-96137
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΣΧΟΣ Χριστόφορος
22810-96148

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Γεώργιος
22810-96100
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ Παναγιώτα
22880-21100
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΙΚΑΣ Γεώργιος
22810-96100


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος
22810 - 96117
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ιωάννης
22810 - 96155
ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος
22810 - 96152
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Στυλιανός
22850 -22100


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22810 - 96152